• Arquitectura
  • Espais efímers
  • Interiors
  • Paisatges
  • Rehabilitació

Termini de presentació dels projectes:
Del 28.11.2021 al 21.01.2022

Presentació dels projectes

Sobre l'obra

Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori

Detalls de l’autor

Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori

Altres agents

Observacions

Fitxers

Utilitza l’espai de càrrega d’arxius per presentar, un sol arxiu comprimit ZIP (màxim 200MB) amb la nomenclatura 24_NOMESTUDI_NOMPROJECTE (sense espais) i que contingui la següent documentació:

  • PDF del panell DIN-A1 a 300 dpi de resolució, segons pautes de composició. El panell haurà de presentar l'anonimat en tot moment.
  • Un màxim de 7 fotografies, numerades en ordre de preferència, en format mínim 20 x 24 cm digitalitzades en format TIFF, JPG o EPS amb una resolució de 300 dpi a CMYK.
  • Plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la comprensió del treball en format JPG, EPS o TIFF, amb una resolució de 300 dpi i mida mínima DIN-A4.
  • Text descriptiu de màxim 1000 caràcters espais inclosos, en format .docx (Word) En el cas de superar aquesta extensió, es tallarà automàticament als 1000 caràcters.
  • Un plànol o croquis de l’emplaçament i l’itinerari per tal de facilitar la visita del Jurat, si s’escau.
Aquest camp és obligatori

Nom perfil professional xarxes socials

Aquest camp és obligatori