ARQ67_La casa Zariquiey

Obra seleccionada 2022

La casa Zariquiey (F. Barba Corsini, Cadaqués, 1957), redescobrint una nova condició de lloc (2017-2021)
La casa Zariquiey és un dels primers projectes d’arquitectura influenciats pel moviment modern que es realitzen a Cadaqués.
Pensada aleshores per a un matrimoni sense fills, a finals dels anys noranta la casa canvia de propietaris per primera vegada i, al llarg dels vint següents, diferents modificacions no simultànies en el temps impregnen el lloc, que es materialitza en una forma molt diferent de la que proposava el projecte original.
Seixanta anys després de la seva construcció, es recuperen diferents elements originals i, atenent a noves necessitats, es redistribueixen tots els serveis, incorporant una nova habitació en el pla de façana i obrint una balconera a la cambra principal.
D’aquesta manera, tot el perímetre assolellat de la casa optimitza l’experiència del fet d’habitar amb una relació més fluida amb l’espai exterior i el clima propis del Mediterrani.

Tipologia
Arquitectura
Any
2022
Autors