Rehabilitació i ampliació de l’església de Santa Maria del Turers

Menció especial 2011

Calia disposar d’una nova capella de dimensions reduïdes per a les funcions litúrgiques diàries.

 

De l’encàrrec en resultaven una sèrie d’aspectes que calia atendre:

 

          Aconseguir un espai interior de la capella net i serè que permetés el recolliment i resoldre, amb discreció, aspectes específics com la il·luminació, la climatització i l’acústica.

          Construir una nova sagristia propera a la nova capella i també al presbiteri del temple. Això significava adossar la nova edificació a l’absis del temple gòtic, dels segles XIII i XIV.

          Recuperar, al màxim possible, l’aspecte original de l’absis i alliberar-lo del que quedava de les construccions que s’hi havien anat adossant al llarg del temps.

          Establir un pas, exterior però recollit, que relacionés l’església amb l’edifici dels serveis parroquials.

          Resoldre el lateral del portal gòtic sud.

Tractar l’espai de la placeta per fer-ne un espai de relació, sobri però acollidor i amb l’arbrat, la il·luminació i el mobiliari adequats (que no s’han col·locat).

Ubicació
Plaça de Santa Maria, 4. Banyoles
Tipologia
Equipaments
Any
2011
Autors
Promotor
Parròquia de Santa Maria / Bisbat de Girona
Construcció
Micaló-Ramió S.L.
Fotògraf
Narcís Reverendo