• Arquitectura
 • Espais efímers
 • Interiors
 • Paisatges

Termini de presentació dels projectes:
Del 20.12.2023 al 26.01.2024

Presentació dels projectes

Sobre l'obra

Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori

Detalls de l’autor

Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori
Aquest camp és obligatori

Altres agents

Observacions

Fitxers

Utilitza l’espai de càrrega d’arxius per presentar, un sol arxiu comprimit ZIP (màxim 100MB) amb la nomenclatura 26_NOMESTUDI_NOMPROJECTE (sense espais ni apòstrofs) i que contingui la següent documentació:

 1. Panell de l’obra en dos formats i segons pautes de composició descarregables al portal web:
  a) PDF a 300 dpi de resolució
  b) JPG a 150 dpi de resolució
  El panell haurà de presentar l'anonimat en tot moment.
 2. Un màxim de 7 fotografies, numerades en ordre de preferència, en format mínim 20x24 cm (proporció lliure) digitalitzades en format JPG amb una resolució de 300 dpi.
 3. Plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la comprensió del treball en format JPG, amb una resolució de 300 dpi i mida mínima DIN-A4.
 4. Text descriptiu, en català, de màxim 1000 caràcters espais inclosos, en format .docx (Word). En el cas de superar aquesta extensió, es tallarà automàticament als 1000 caràcters.
 5. Un plànol o croquis de l’emplaçament o itinerari per tal de facilitar la visita del Jurat, si s’escau. Aquest document no es farà públic.

Un cop es pengi la documentació, s’enviarà als participants la fitxa de participació com a acusament de rebuda al correu electrònic corresponent, que els permetrà participar als Premis.

Aquest camp és obligatori

Nom perfil professional xarxes socials

Aquest camp és obligatori