Cop d’ull a les 88 obres presentades als Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2023