El COAC premia l’edifici de fusta de Bosch-Capdeferro