Els arquitectes premien Dues cases en una, obra de Callís i Moliner a Llagostera