La Clinica Girona i la transformació d’un galliner en l’estudi d’un arquitecte opten als Premis d’Arquitectura