La festa del foc i la llum. Dominical del Diari de Girona