Marc Riera parla de la 25a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona