Reforma d’un habitatge de Banyoles del segle XVIII