+10 / Casa Llobet-Ruiz

Obra seleccionada 2017

La casa està formada per quatre mòduls rectangulars de 15,7 x 5,3 m i 2,8 m d'alçada, que formen dos cossos decalats en secció en mitjos nivells, fet que permet ubicar-hi un semisoterrani. També es produeixen decalatges a la planta de les parts construïdes respecte dels buits, de manera que s'originen porxos a les plantes baixes i terrasses a les plantes superiors. El primer mòdul, a l'alçada del carrer, conté el garatge, amb un porxo important al davant, que actua alhora de cotxera i d'arribada a la casa. El segon mòdul conté l'accés, les peces de dia i un porxo obert cap al jardí. El tercer mòdul conté els dormitoris, amb obertures a llevant. Finalment, s'arriba al quart mòdul, on hi ha l'estudi i una gran terrassa. La casa està construïda únicament amb murs portants d'obra ceràmica per suportar els forjats, que es manifesten a la façana. Els paraments d'obra llisquen entre els forjats i intercalen buits i obertures amb parts massisses. Les cobertes són planes i estan protegides amb grava.

Ubicació
C. del Gironès, 7. Celrà
Categoria
+10
Any
2017
Autors
Promotor
Montserrat Llobet i Rodrigo Ruiz
Construcció
Xavier Aymerich
Fotògraf
Andres Siri