+10 / Edifici d’habitatges de protecció oficial (lloguer)

Obra seleccionada 2017

L'edifici ocupa un solar situat a la riba esquerra del riu Ter, al barri de Sant Ponç. La tipologia obeeix a una transformació de la rígida previsió urbanística (B+7/21 x 23 m) en un volum més adequat al lloc, que té una situació privilegiada i una vista excel·lent al Ter, a la Devesa, al centre històric de Girona i a la muntanya de Montjuic. La modificació tipològica permet habitatges més petits, en concret quaranta-quatre unitats, que es divideixen en sis d'un dormitori, trenta-dos de dos dormitoris i sis de tres dormitoris. La situació del bloc al centre del solar permet habitatges amb jardí a la planta baixa. La base arquitectònica neix d'una agrupació en filera d'un habitatge tipus de dos dormitori que, amb un angle de desviament en planta, genera la dinàmica de creixement del bloc. A aquesta base s'hi intercalen discontinuïtats en forma d'habitatges més grossos o més petits, que permeten la singularitat dels punts en què interessa que l'edifici comenci, acabi o es replegui sobre si mateix. D'aquesta manera, el ventall s'obre a la vista i a les millors orientacions, amb els passos d'accés posterior amb la dimensió més petita possible. De manera central, lleugerament desplaçada sobre el centre de gravetat de les circulacions, es dreça la torre dels ascensors i l'escala. La volumetria global recull la llei de creixement en planta també en alçada, l'esgraonat es reflecteix en els començaments i finals i es reprodueix en volum l'ona de la planta. La forma ondulada en planta i alçat contrasta amb la rotunditat de la torre de comunicacions verticals i, així, s'obté un volum de caràcter autònom i emblemàtic, pensat com a resposta a l'entorn immediat. L'edifici té una planta d'aparcament al semisoterrani. La superfície total és de 5.026 m2, corresponents a 3.861 m2 de plantes pis i 1.165 m2 de semisoterrani. El cost de l'obra va ser de 315 milions de pessetes.

Ubicació
carrer de l'esport, 3. Girona
Categoria
Varis
Any
2017
Autors
Promotor
Immobiliaria Perez-Xifra, SA
Construcció
Arcadi Pla, SA
Fotògraf
Lourdes Jansana - Arcadi Pla