+10 / Edifici residencial Les Beates

Obra seleccionada 2017

Conjunt de promoció pública emplaçat en una àrea d’actuació prioritària del Pla Especial del Barri Vell, construït al solar ocupat per un antic convent en estat ruïnós al costat de la muralla del segle XIV. L’edifici s’organitza en forma d'U amb dues entrades oposades, que donen accés a un pati interior semipúblic amb un pòrtic de pilars metàl·lics de 8,5 m d'alt, que creen una façana interior amb un pas cobert porxat a cada nivell. La planta baixa i els soterranis són oficines, mentre que les tres plantes pis són habitatges per a la gent del barri.
 
La composició exterior de les façanes i el tractament de les cobertes experimenten a partir de la normativa específica del Pla Especial del Centre Històric. Un gran sòcol de pedra ajuda a resoldre el fort desnivell dels carrers. Les façanes amb estucat de ceràmica triturada manifesten una voluntat explícita de contextualització amb la repetició sistemàtica d’unes obertures verticals.
Ubicació
les beates. Girona
Categoria
+10
Any
2017
Autors
Promotor
Ajuntament de Girona
Construcció
Capdeferro constructor
Fotògraf
Ferran Freixa i Fuses-Viader/Arquitectes