+10 / Rehabilitació de 83 cases sobre el riu Onyar

Obra premiada 2017

El projecte es va afrontar des d’una posició global que es relacionava amb la necessitat de reconstruir la ciutat existent tot integrant la història a la pràctica urbana; la reconstrucció de la ciutat feta no des de posicions falsament conservadores sobre els seus moments més significatius, o sobre determinats ambients característics, sinó valorant tot el patrimoni edificat com a capital fix social que cal mantenir.
 
Es tractava d’aturar la degradació soferta i millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges, consolidar les parts més deteriorades, reposar obertures i elements desapareguts o alterats i suprimir elements estranys als edificis. Amb la coloració de les façanes amb tons derivats de les terres naturals (ocres, mangres i sienes) es van procurar diferenciar la divisió parcel·laria i els cossos volats respecte del pla de la façana original per complementar, així, la riquesa volumètrica del conjunt.
Ubicació
carrer ballesteries. Girona
Categoria
Varis
Any
2017
Autors
Promotor
Ajunatment de Girona
Construcció
Capdeferro constructor, SA i Arcadi Pla, SA
Fotògraf
Fuses-Viader Arquitectes