+10 / Restauració de Sant Quirze. Fases cobertes i fonaments i interior de la nau

Obra seleccionada 2017

Antic conjunt monàstic amb orígens en el segle X reutilitzat com a explotació agropecuària durant gairebé quatre-cents anys i que des del 1996 és una propietat pública enmig d’un paratge natural d’interès nacional. S’hi intervé en etapes consecutives de diversa intensitat i s’hi fa el compactament entre el 2001 i el 2006, amb dues licitacions del programa de l’1% cultural. Tot aquest conjunt de treballs permet la visita pública de la nau del temple.
Els treballs van consistir en la correcció de la inestabilitat del sòl amb micropilons i lloses, la desconstrucció d’estructures de formigó afegides a l’interior, consolidacions estructurals amb tibaments de barres d’acer, la reconstrucció de part de les voltes, la reposició de les cobertes amb reaprofitament de les lloses, la reposició de cornises parcialment malmeses i la col·locació de cornises noves d’acer als trams on havien desaparegut, la rehabilitació de paraments i sostres, la fixació i la restauració de les pintures murals romàniques, l’excavació extensiva del sòl amb consolidació de tombes i base de cripta, la nova pavimentació i el tancament de les obertures de l’edifici amb gelosies de fusta i panys fixos i practicables d’acer i vidre.
Ubicació
Paratge Natural Nacional de l'Albera, Conjunt de Sant Quirze de Colera. Rabós
Categoria
Varis
Any
2017
Autors
Promotor
Ajuntament de Rabós - INCASOL
Construcció
Construccions Guardiola, SL i Freyssinet, SA
Fotògraf
Pepo Segura - Incasol