+10 / Restauració del Volcà Croscat del Parc Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa

Obra seleccionada 2017

Preservar un espai d’interès singular i adequar-lo a l’ús públic
 
Projecte de restauració d’una antiga pedrera d’extracció de gredes volcàniques amb una intervenció que converteix el maltractament anterior en una zona d’interès paisatgístic singular de caràcter pedagògic i didàctic al Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Actualment té un total d’entre 45.000 i 50.000 visitants.
Ubicació
Volcà Croscat. Olot
Categoria
Varis
Any
2017
Autors
Promotor
Departament de Medi Ambient - Generalitat de Catalunya
Construcció
Amsa, Agusti Masoliver, SA
Fotògraf
Martirià Figueras i Joan Mundo