+10 / Urbanització del passeig marítim de la Fosca

Obra seleccionada 2017

Es proposa un passeig natural i integrat en el paisatge del lloc i es defuig d'alternatives amb un caràcter més urbà. La combinació de parts amb paviment dur i tou i la disposició irregular de la vegetació ajuda a integrar-lo en el seu entorn immediat.
 
El passeig s'ordena en quatre sectors diferenciats: un primer tram, lligat a la carretera i a les cases en filera, on es manté el mur de pedra existent, que es remata amb una barana del mateix material; un segon, per a vianants, forma un camí de ronda que connecta la platja de la Fosca amb la de Sant Esteve i combina un paviment de pedra natural al costat de les finques i a l’entrega a la platja amb una solució més tova de sauló a la resta; un tercer, al sector nord, forma una plataforma, i, finalment, una actuació sobre el camí al castell de Sant Esteve amb trams d’escales, on s'emfatitza com a final i com a element característic i simbòlic del lloc el Pi Tort de Sant Esteve, que formava part del catàleg municipal de béns a preservar.
Ubicació
La Fosca, Palamos. Palamós
Categoria
+10
Any
2017
Autors
Promotor
Ajuntament de Palamós
Construcció
Direccion General de Costas i Aldesa SA
Fotògraf
Duccio Malagamba i Fuses-Viader/Arquitectes