109 habitatges de Protecció Oficial de Lloguer

Menció especial 2008

El bloc s’ha plantejat a partir d’una estratègia de projecte dirigida a l’optimització de la construcció, l’economia, i la investigació tipològica, en benefici d’un producte adequat a les necessitats del mercat d’habitatges de protecció oficial de lloguer de baix cost.

La tipologia principal es basa amb unitats d’habitatge entre 40 i 45 metres quadrats. En els punts singulars (cantonades, testeres, etc.) Apareixen habitatges més convencionals i de major dimensió, per adaptar l’oferta a diferents tipus de necessitats.

La idea del tipus base és l’espai habitable continu sense predeterminació d’ús; el sistema de panells correders permet, si l’usuari ho desitja, viure en un espai unitari  i continu, amb el qual s’aconsegueix una major sensació dimensional. Donada la reduïda superfície de les unitats, s’han disposat trasters a les golfes de les cobertes.

El bloc té tres nuclis de comunicacions i els desenvolupa complint estrictament les alineacions i dimensions que prescriu el pla parcial, incloent la presència d’un porxo adossat a la façana del carrer finestrelles.

L’estratègia de projecte, amb l’objectiu de racionalitzar el procés constructiu i el mínim cost, neix de la pròpia construcció: és un edifici compost per una estructura de murs portants de formigó vistos a la façana, amb una modulació sistemàtica per utilitzar els panells d’encofrat estàndard, paviments continus de terratzo, divisions interiors de pyr, tancaments i proteccions solars d’alumini anoditzat, serralleria galvanitzada en calent, instal·lacions d’electricitat, sanitaris, fontaneria i telecomunicacions, fusteria interior de fusta esmaltada,
mobles de cuina i armaris prefabricats,  i pintura.

El procés d’obra ha permès una gestió econòmica adequada per poder planificar els diferents contractes de manera coordinada i industrialitzada.

La superfície total de l’edifici és de 8.874 M2 als quals cal sumar els 4.141 M2 de les dues plantes de soterrani per aparcament de vehicles, total 13.015 M2.

Ubicació
Santa Eugènia. Girona
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2008
Autors
Promotor
Patronat Benèfic Santa Creu de la Selva
Construcció
TECGI SL
Fotògraf
Lluís Casals