14.05-VCE>3 Patios House

Obra seleccionada 2018

Els edificis àulics i els antics espais industrials, com les drassanes, comparteixen, com a mínim, tres condicions. La primera és que l’espai és continu i passa d’habitació a habitació. En segon lloc, les obertures estructurals són equivalents, regulars en la mesura que es pugui i adaptables. Finalment, el volum de la sèrie d’espais no es refereix únicament a la mida de l’habitació, sinó a la interpretació completa de l’edifici. Tal com és de domini públic, una àmplia sèrie de diferències separen aquestes dues tipologies.
 
El projecte hereta ambiguament les tres condicions prèvies. La seva estructura s’organitza d’una manera clara en quatre obertures contínues i de dimensió allargada. El nombre imparell de línies estructurals flirteja amb el paradigma clàssic simètric de tres obertures i quatre línies de columnes del palau venecià. D’alguna manera, ocupa un espai entre el ritme estructural clàssic i les estructures seriades dels tallers.
 
Dins l’ordre aparentment isòtrop, s’organitza entorn de tres patis. Els subespais resultants són ocupats per les activitats quotidianes: cuinar, menjar i estar. La quarta obertura s’habilita per a les habitacions.
 
La casa es materialitza sota una estructura que recorda la de la Fundació Miró. Els espais es tanquen i s’emblanquinen. Materials tradicionals es combinen amb superfícies vidriades entorn dels patis.
 
D’alguna manera, es construeix una drassana àulica. Una cosa tan estranya com una taronja mecànica, eppur si muove…
Ubicació
PGA Catalunya Golf. Caldes de Malavella
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2018
Autors
Promotor
Zenit Houses / Mbd Real Estate Group SL
Construcció
Construccions Busquets Vilobí SLU
Fotògraf
Adrià Goula