52 habitatges dotacionals de lloguer per a gent gran a la plaça de Balmes

Obra seleccionada 2012

L’entorn de la plaça Balmes és d’edificacions unifamiliars amb jardí, exemples d’edificis noucentistes populars. Hi destaquen els jardins privats com a elements d’ordenació i de relació entre l’espai públic/carrer i els espais privats/jardí. Els edificis alineats a carrer i els jardins amb tanques calades configuren una zona amb un fort caràcter residencial, que marca el tarannà d’aquest sector. Proposem una nova ordenació residencial, basada en aquesta relació edificació-jardí, però amb una proposta integral de tota l’illa i una zona verda d’escala major i d’ús semiprivat. Es planteja una ordenació en L invertida acumulant el programa en cantonada i alliberant el màxim d’espai per generar un jardí a través del qual s’efectua l’accés al vestíbul i a la planta d’espais comuns. Una ala és de doble crugia, amb façana cap al carrer (est) i cap al jardí (oest), i l’altra, de crugia simple, s’orienta cap al jardí (sud). Així s’aconsegueix una bona orientació per a tots els habitatges.

Ubicació
Plaça Balmes s/n. Olot
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2012
Autors
Promotor
Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot
Construcció
Diversos industrials coordinats per Edetco Tècnics S.L.P.
Fotògraf
José Hevia