66 habitatges, 7 locals comercials i 83 places d’aparcament

Obra seleccionada 2012

Es tracta d’un programa d’habitatges ordenats en tres edificis aïllats i independents. Els edificis, paral·lels al carrer Moragas i al carrer de vianants, formen un conjunt en règim de venda i comparteixen un aparcament soterrat i un espai enjardinat en el qual es manté un antic auró. L’edifici paral·lel al carrer Ponent, que dóna front a l’espai verd públic i a un espai privat obert que articula els edificis, acull habitatges de lloguer per a joves.

Els dos tipus d’habitatges s’organitzen en dues disposicions distintes, nuclis de tres habitatges per replà i corredor central.

Els edificis, de forma regular, i les façanes, equilibrades entre forat i ple, incorporen un element sobresortint del pla de façana que engloba les diferents obertures de l’habitatge i uns cossos elevats coincidents amb els nuclis de comunicació vertical.

Les façanes estan acabades amb maó vist vitrificat a les plantes baixes i als cossos elevats i amb aïllament exterior acabat de morter acrílic a les plantes superiors.

Ubicació
c. Francesc Moragues 121,123,125 / c. Mitjorn 29,31 sector B. Santa Coloma de Farners
Categoria
Habitatges plurifamiliars
Any
2012
Autors
Promotor
Institut Català del Sòl
Construcció
TEYCO S.L.
Fotògraf
Òscar Fernández