Casa Cols

Obra seleccionada 2023

La casa està construïda en un dels darrers solars buits del nucli antic de Cadaqués, al final d’una illa de cases en filera. Tres murs perimetrals de pedra semiderruïts– restes d’una casa desapareguda fa segles– el limiten.

Partint de la geometria irregular del solar i dels forts pendents dels tres carrers, es busquen una volumetria i una composició de façanes amb capacitat de respondre a l’entorn urbà immediat i, alhora, dotar la casa d’un pati.

Dins dels murs perimetrals (que per normativa s’havien de mantenir) s’inscriu una planta en forma de L que amaga un pati, pel qual s’accedeix a la nova casa, un espai concebut com una habitació exterior. Està flanquejat per la cuina i una sala d’estar, que rep llum natural addicional des d’una finestra alta al racó més fosc.

Dues escales s’ubiquen al llarg de la mitgera. A la primera planta, un vestíbul allotja la segona escala, de fusta pintada. Un saló i una habitació gaudeixen de vista al mar sobre les teulades veïnes.

Ubicació
Cadaqués
Categoria
Arquitectura
Any
2023
Autors
Promotor
Villasa S.L.
Construcció
Construccions F. Granados
Col·laboradors
Ana Bracons Botaya, arquitecta col·laboradora / Lluís Andreu Sotelo, arquitecte col·laborador / Marta Carbonell i Vilalta, arquitecta tècnica / Miguel Rodríguez, Càlcul d'Estructura / Samuel Romero Díaz, consultor sostenibilitat
Fotògraf
Lourdes Jansana Ferrer