Cases 1922

Obra seleccionada 2024

Dos habitatges, una família. Amb aquesta premissa, es desenvolupa un projecte que, amb arguments bioclimàtics, funcionals i d’integració, estudia les relacions entre l’interior i l’exterior i la manera d’habitar els espais intersticials. La casa s’ordena al voltant d’un pati que, en la seva posició central, dona la benvinguda i desdibuixa el límit dins/fora.

Un exercici constructiu que, aprofitant tots els avantatges dels sistemes industrialitzats, reinterpreta les solucions tipològiques per produir un edifici integrat en l’entorn, en què els materials naturals són els protagonistes.

El sistema de panells prefabricats aporta l’eficiència del muntatge, l’estalvi d’aigua i la minimització dels errors en obra, així com l’estanquitat necessària per assolir els paràmetres Passivhaus. La terra compactada, la tova, la fusta o la calç i la seva posada en obra creen, a l’exterior, un edifici coherent amb l’entorn i, a l’interior, una atmosfera sana, lliure de tòxics i amb propietats higrotèrmiques.

Ubicació
Rupià
Categoria
Arquitectura
Any
2024
Autors
Col·laboradors
Maria Jiménez, interiorista / TEC2, arquitectes tècnics
Fotògraf
Filippo Poli