Accessibilitat al museu

Obra seleccionada 2023

La reforma per a la millora de l’accessibilitat al Museu de l’Empordà de Figueres té per objecte eliminar les barreres arquitectòniques actuals existents des de l’accés de la Rambla, així com millorar la distribució dels diferents espais, com l’auditori, a la planta soterrani, les sales temporals d’exposició i la resta de sales de l’equipament museístic.

El projecte centra el seu interès en el vestíbul, lloc de rebuda i distribuïdor del museu, com a espai funcional, que recull un públic interessat i li facilita l’entrada.

S’hi incorpora també un ascensor, perquè les persones de mobilitat reduïda puguin accedir a l’auditori i també a la planta baixa d’exposició, que queda a la vista del personal d’atenció per millorar-ne la gestió.

La voluntat de visualitzar l’auditori des de l’exterior com a valor de programa del museu dona la situació dels trams que baixen a la planta soterrani, just a tocar de la façana per sota de l’obertura dreta d’aquesta, i a partir d’aquest traçat es projecta l’altre tram, que puja fins a la planta baixa de cota +1,30 metres, fet que genera una continuïtat visual de les escales des de l’auditori fins a aquest nivell.

La façana s’adapta també a la nova situació i els forats existents estenen la seva obertura fins arran de vorera, connectant amb la idea de comunicació real amb el ciutadà, un lloc obert per a la cultura de Figueres.

 

Ubicació
Figueres
Categoria
Arquitectura
Any
2023
Autors
Promotor
Ajuntament de Figueres
Construcció
Construccions GUARDIOLA
Col·laboradors
Jesús Bassols Geli, arquitecte tècnic
Fotògraf
Núria Busquets