Dues Cases de fusta a Vidrà

Obra seleccionada 2023

Ubicació
Vidrà
Categoria
Arquitectura
Any
2023
Autors
Promotor
David Vivet / Fusteria Vivet
Construcció
Fusteria Vivet
Col·laboradors
Equip taller SAU: Núria Jordà Sala, àrea administrativa / Isabel Ortega Flores, direcció - responsable de planificació i gestió / Marta Vélez, administració, responsable de gestió documental i arxiu / Blai Cabrero Bosch, arquitecta, responsable de comunicació i disseny àrea creativa responsable de projectes / Octavi Fontané Juanhuix, arquitecte i eng. tec. dis. ind. caps d’equip / Viktoriya Bobotsko, arquitecte / Anna Ribera Tor, arquitecta / Carme Bassaganya Ferres, arquitecta àrea gestiò obra / Santi Rodríguez Fernández, tec. del. coordinador de marc legal i normatives / Dolapo Majek, arq. tècnic. responsable direcció d’obra i tec. seguretat i salut / Gerard Carreras, arquitecte, coordinador de clima i energia
Fotògraf
Andrés Flajszer