Casa PIN8

Obra premiada 2023

La casa se situa en un poble de l’Empordà amb un pla urbanístic i patrimonial molt restrictiu, que defineix la volumetria i la façana. Planta rectangular formada per una estructura perimetral de sis pilars metàl·lics, sobre la qual es recolza una carcassa de fusta prefabricada, que forma un doble espai, com si fos una gran barca invertida. L’espai interior està pensat de manera tridimensional, amb visuals obertes en diverses direccions. La casa mira cap al jardí i als patis enjardinats de la planta superior. Aquests espais no només fan entrar el verd a la casa, sinó que també permeten la ventilació creuada en diagonal per evitar les estratificacions tèrmiques de l’aire. Aquesta estratègia de dobles alçades determina tots els espais de la casa, que tenen vista a l’exterior.

El 85% de la construcció i els materials són de fabricants i tallers locals, com l’estructura de fusta, les ceràmiques i les gelosies. Bona part del mobiliari interior l’han fet a mida fusteries locals o bé prové de mercats de la zona.

Ubicació
Forallac
Categoria
Arquitectura
Any
2023
Autors
Promotor
Cristina Algàs
Col·laboradors
Nuria Garcia, arquitecta
Fotògraf
Del Rio Bani