L’Heura

Menció 2023

El projecte tracta l’ampliació de volum d’un habitatge existent. S’hi incorpora una escala interior per comunicar una habitació que ja hi havia a planta primera i es reubica la cuina en part de la terrassa situada a sud.

Entenent l’ampliació com una actuació unitària i conjunta, s’utilitzen un mateix material per revestir façanes i cobertes i un únic color per a aquesta pell i per a tots els elements constructius exteriors. La pell repta per la façana de l’habitatge com si es tractés d’una heura.

S’utilitza una rajola vidriada i gelosia de 15 x 15 de color verd fosc. El petit format de la peça dona flexibilitat i facilita l’adaptació a tots els punts de detall. El color verd s’extreu de les fusteries preexistents i es potencia per establir una connexió amb el verd natural que rodeja la casa. Aquest verd entra i la llum que passa per les gelosies banya tota la paret interior. El joc de verd natural de llum i ombra es filtra per les obertures i acompanya la diagonal de connexió interior, donant presència a l’essència de l’arbreda a l’interior.

La pell de rajola vidriada va fixada amb morter cola sobre parets ceràmiques i encadellat ceràmic a la coberta. Entre aquesta pell i l’estructura de murs i forjats s’hi incorpora un aïllament continu, que recobreix tot el volum i evita ponts tèrmics. Totes les obertures es protegeixen de la radiació solar directa mitjançant gelosies ceràmiques i persianes amb làmines orientables a la cuina, seguint les preexistents al menjador i la sala.

Ubicació
Calonge
Categoria
Arquitectura
Any
2023
Autors
Construcció
Construccions Jordi Sala
Col·laboradors
Albert Muntada Sala, arquitecte, ajuda delineació plànols / Àlex Gallart Diumenge, arquitecte tècnic, direcció execució
Fotògraf
Marc Torra