Casa 016

Menció 2023

La casa consisteix en sis volums de proporció quadrada disposats a l’entorn d’un pati central. Cada un acull una part del programa i la seva dimensió varia proporcionalment segons l’ús que alberga. Tots i cadascun es connecten a través d’un espai a mode de claustre, que recull l’entrada i gravita entorn del pati, que aporta llum i natura a l’interior de la casa, i les estances es relacionen de formes diferents segons el grau d’intimitat necessari per a cada ús.

Es conceben tres maneres de mirar i interactuar amb l’exterior des de l’interior: una mirada cap al pati interior a través d’un espai que relaciona totes les estances; una mirada horitzontal i acotada, que emmarca diferents fragments del jardí i que estableix una relació directa, però alhora íntima, amb l‘exterior i la vista, i una mirada oberta i àmplia cap al cel, donada per la relació entre l’estructura i la geometria de la coberta i els murs portants.

Ubicació
Caldes de Malavella
Categoria
Arquitectura
Any
2023
Autors
Construcció
SIFERA construccions eficients SL
Fotògraf
José Hevia