Adequació de la Sala Annexe al Restaurant Can Jeroni

Obra premiada 2005

La sala, condicionada com a menjador, té una planta en forma de quadrilàter trapezoïdal rodejada per tres mitgeres, dues de les quals són de la mateixa finca i hi donen accés. La quarta cara queda soterrada respecte a la rasant del terreny. Per establir la cota de paviment va caldre excavar la penya i reomplir la part més fonda fins a igualar-la amb el nivell d’una de les edificacions adjuntes. L’estructura ritmada del sostre i la interacció de la llum són els màxims responsables de la configuració de la sala. El forjat se situa a una altura d’uns cinc metres; l’única excepció és l’última crugia, a través de la qual s’estableix una passera intermèdia per a un usuari diferent i, a la vegada, es canalitza l’única entrada de llum natural per mitjà d’una porta que dóna al pati posterior i el paviment de la passera. L’estructura és de bigues de fusta de roure. Els cabirons es disposen en dues directrius i posen així en relació les dues cares llargues de la sala. A la zona de la passera, el sostre es plega per encaminar la llum al fons de la sala, que s’estableix com a focus d’interès a la banda oposada a l’entrada. El paviment és una tarima de llates de fusta que se separa de les parets per tal de simplificar la junta i protegir la fusta de la humitat. El banc amb respatller ubicat a una de les bandes oculta la maquinària de climatització i fa de barana de l’escala. Dins l’espai excavat a la penya, el paviment, el banc i la il·luminació creen un àmbit recollit i càlid al voltant de les taules.

Ubicació
C/ bellcaire, 17. Camprodon
Categoria
Interiors
Any
2005
Autors
Promotor
Xavier Pladeveya Verdaguer