Ampliació i rehabilitació d’espai per a estudi d’artistes pintors

Menció 2003

Projecte fet en col·laboració amb el seu fill, l'artista Pere de Ribot. A la masia se cerca gairebé una planta baixa Iliure mitjançant l'apuntalament dels murs longitudinal que esdevenen pilastres. L'amplitud del nou espai permet la visió encadenada de les voltes de quatre punts i s'ofereix com una resposta atrevida i alternativa a un dels espais tradicional de la tipologia de la masia. Aquesta solució l'ha facilitada la lleugeresa dels murs estructurals de totxo preexistents a la planta superior i a la solució de la coberta, amb unes jàsseres de fusta travesseres a la parets de la sala, les quals coincideixen, centrades, amb les pilastres que s'han deixat a la planta baixa.

En un edifici annex a la masia es fa una intervenció per reconvertir-lo en un estudi de pintura. Una estructura nova de pilars metàl·lics es sobreposa a l'edificació existent creant una gran obertura cap a la zona enjardinada interior i estableix una relació amb la plantació de vern. Els murs perimetrals preexistents i la nova coberta única conformen un espai ampli a doble alçada per a taller. Una cantonada de l'edificació s'aprofita per situar-hi un magatzem a la planta baixa i un estudi a les golfes, amb domini de tot l'espai. La façana exterior, que dona a la carretera, roman gairebé invariable: només l'altera la construcció del ràfec nou procedent de la coberta metàl·lica.

Ubicació
Mas de Baseia, 1. Siurana
Categoria
Interiors
Any
2003
Autors
Promotor
Pere Ribot