Àrea de lleure del Camp de Tir

Obra finalista 2010

La marquesina existent presideix l’espai del camp de tir. Dos pòrtics formats per sis pilars cadascun units per una jàssera longitudinal. Un camp verd, pla, delimitat a l’oest per la carretera, a una cota més baixa, i a l’est, per la muntanya. Darrere la marquesina, una taula de pícnic de fusta que s’ha optat per mantenir.

És un element de ferro i formigó que surt de terra entre els arbres, com un cuc, i que es va convertint en una taula que s’ondula entre els pilars de la marquesina. Una taula que es va fraccionant per deixar pas entre els seus caps o per la presència d’un pilar. A costat i costat de la taula es disposen els bancs, de diferents longituds, també adaptats a l’estructura de la marquesina.

La marquesina es cobreix amb una coberta de plexiglàs lleugera i translúcida, que protegeix la zona de la pluja sense enfosquir-la, sostinguda per uns perfils metàl·lics situats transversalment, que volen cap a la zona oberta per tal de protegir un espai més gran, i uns de tubulars perpendiculars a aquests.

Allò que ja existia i allò que s’ha fet de nou conviuen en l’espai i es complementen.

Ubicació
Ctra. de Feitús, s/n. Llanars
Categoria
Espais exteriors
Any
2010
Autors
Promotor
Ajuntament de Llanars
Construcció
Construccions Balandrau SC
Fotògraf
Marc Torra Ferrer