Casa Ter

Menció especial 2022

Els nostres pensaments parteixen de l’escolta a l’emplaçament a través del seu caràcter físic (natural i arquitectònic) i la seva cultura (tant per la seva gent com per la seva manera de construir). Aquesta manera d’entendre el lloc ve donada per la nostra voluntat i la sensibilitat del client a l’hora d’intervenir en plena natura. Les decisions principals d’assentament en la intervenció del lloc són aconseguir el mínim impacte en la topografia (el volum es col·loca sobre les superfícies més horitzontals); vorejar la vegetació (respectant les zones de valor existents); evitar el conflicte amb els volums veïns; i buscar les diferents vistes de valor (amb la mateixa atenció a l’arbreda, el camp i el mar). L’entesa de la frontera entre l’arbreda vertical i el camp horitzontal és un reflex del paisatge de l´Atalaia; un contrast constant entre el verd de la vegetació i el beix dels camps i la construcció local. Serà determinant per al disseny de la casa l’economia de recursos que es planteja i el fet de projectar un habitatge obert i diàfan. Es proposa l’ús de materials “KM zero” amb una clara voluntat sostenible i es decideix que la casa es construirà amb ceràmica, ja que és el material per excel·lència utilitzat a la zona de La Bisbal.