Casa Límit

Obra seleccionada 2022

La casa es troba entre les valls suaus que formen les primeres elevacions de la serra de Portelles i del Rocacorba, entre les comarques del Pla de l’Estany i del Gironès. La casa se situa al límit entre el turó i la vall, amb vista sobre un fons fresc i profund envoltat de pins i alzines.

La finca té un fort pendent entre l’entrada, a la part sud, i el fons de la parcel·la, al costat nord. La composició de la casa sorgeix a partir d’una sèrie de murs paral·lels que potencien les connexions visuals entre el nord i el sud, entre el turó i la vall, entre els dos jardins de la casa. Aquests murs paral·lels ofereixen privacitat respecte a les finques veïnes i es pleguen formant els espais de servei per generar més privacitat respecte al carrer. Aquests murs són concebuts com un element integrat en el paisatge i se situen en una cota per sota de les capçades dels pins, materialitzats en formigó d’un color terrós i encofrats amb llata vertical, que dialoga amb els arbres de l’entorn. Aquesta composició dels murs se superposa amb un eix diagonal que sorgeix de la orografia mateixa del lloc, originant amb aquesta intersecció la forma de les façanes i les circulacions interiors.

La planta es divideix en cinc parts paral·leles, que es relacionen seguint la geometria de la diagonal per generar espais amb diferents qualitats, tant a l’interior com a l’exterior. El primer mòdul es destina a gimnàs i serveis; el segon, a sala, cuina i menjador; el tercer i quart formen els espais per als petits, dues habitacions, una sala de jocs i el seu espai de bany, i el darrer mòdul es destina a habitació principal, bany i vestidor, amb la mirada exterior cap a l’espai de la piscina.

Els criteris de sostenibilitat han estat presents en tot el procés de concepció i construcció de la casa, projectant un habitatge de baix consum i baixes emissions, amb l’aerotèrmia com a sistema de climatització i renovació d’aire amb recuperador de calor. Altres criteris de disseny energètic passiu han estat l’ús de porxos per protegir les obertures de la incidència solar o l’ús de ventilacions creuades.

Ubicació
Sant Julià de Ramis
Categoria
Arquitectura
Any
2022
Autors
Construcció
Construtop Empordà, Viernes Estructures.
Col·laboradors
Blàzquez-Guanter (Estructura), J.M. Paniagua (Aparellador)
Fotògraf
Andrés Arias (Documenta Studio)