De garatge a jardí

Obra seleccionada 2022

L’encàrrec consisteix a dotar de jardí un habitatge de planta baixa a Sant Jaume de Llierca.
Per aconseguir-ho, s’intervé en el garatge contigu, de la mateixa propietat.
S’enderroquen dues terceres parts del sostre i la solera perquè la vegetació conquereixi el nou espai. S’acaba la resta amb un paviment de formigó polit, es canvia el portal de costat i s’aprofita l’antic buit com a font de llum per crear una nova zona d’estar.
El forjat que queda permet mantenir la terrassa de la planta primera i, alhora, ajuda a controlar els guanys energètics estacionals a la planta baixa.
Es recupera una antiga cisterna existent, però en desús, per al reg i les aigües grises del lavabo.
L’antiga mitgera esdevé façana i s’extradosa amb aïllament i termoargila, deixada vista. Aquest nou material es converteix en protagonista. Es rematen els buits i punts singulars amb revestiments de morter.
L’exterior ha de passar a formar part de l’habitatge, i per això es realitza una gran obertura a la sala d’estar. Ara, des del sofà, es veu el cel.

Ubicació
Sant Jaume de Llierca
Categoria
Rehabilitació
Any
2022
Autors
Construcció
Construccions Sant Jaume de Llierca
Fotògraf
Marc Torra - Fragments