Casa a Palau – Premi de l’Opinió

Menció especial 2022

Habitatge ampli en superfície, ampli en programa.
Una oportunitat per revisar objectius. Prevaldrà la vida, funció i tradició. Pretén ordenar un programa domèstic complex, ser acurat en els espais i no ser mai ostentós.
S’intenta ser precís en la implantació. El pendent transversal facilita la disposició dels diferents nivells i permet projectar un únic espai, a la planta noble, de relació-distribució longitudinal.
Perpendicularment i en diferents seqüències, es componen de forma lineal i repetitiva espais ocupats domèstics, buits enjardinats, patis, coberts, terrasses o porxos. Fluïdesa contínua, relació d’espais, recorreguts i la permanent presència de vida exterior.
Després d’uns mesos de vida, cadascun dels espais se segueixen acomodant a les necessitats dels propietaris.

Ubicació
Girona
Categoria
Arquitectura
Any
2022
Autors
Construcció
Construccions i obres Ayats
Col·laboradors
Isaac Mayor Molina, Roser Nogué Quintana, Albert Frigola Mató (arquitectes)
Fotògraf
Carles Sánchez