Rehabilitació d’immoble al barri vell de Girona

Menció 2022

Reforma total interior d’immoble: ús, funció i estructura. Es conserva l’envolupant externa: façanes, escala, patis i coberta són les permanències.
El programa constarà a dotar cada planta de dos habitatges de dimensió reduïda i en la construcció d’un ascensor.
Per l’escassa possibilitat de ventilació, els patis seran elements bàsics en el projecte de reforma. La transformació i millora en la secció d’aquests contribueixen a circular i habitar l’espai exterior des de l’habitatge, amb visions i transparències creuades.
Alternança de textures, control de llum natural, fusteries i serralleria completen una intervenció incompresa i sancionada pels serveis tècnics municipals.

Ubicació
Girona
Categoria
Rehabilitació
Any
2022
Autors
Construcció
Jaume Servosa
Col·laboradors
Isaac Mayor Molina, Roser Nogué Quintana, Albert Firgola Mató, Jordina Freixes Hernández (arquitectes) , Joan Llausàs (estructura)
Fotògraf
Carles Sánchez