Rehabilitació al nucli antic de Sant Feliu de Guíxols

Obra seleccionada 2022

Al Nucli Antic, es rehabilita una casa cantonera del 1873 després d’un període de deu anys d’abandonament. El deteriorament de l’estructura horitzontal obliga a la reconstrucció integral dels forjats.
S’aprofita aquest punt de partida per replantejar tot el programa de l’habitatge.
En absència de pati, la coberta inclinada i teulada es transforma en una coberta plana transitable. Aquí creix un nou jardí.

La Comissió Local de Patrimoni autoritza l’obertura de set noves finestres balconeres, atès que ja es troben grafiades a la documentació original del 1873.
Els balcons i les baranes estan protegits, per la qual cosa queda justificada la reconstrucció de l’entresol (tipologia no permesa avui dia).
S’aprofita la reconstrucció també per reorientar l’escala interior, fer-la ergonòmica i traslladar-la a la mitgera, amb la qual cosa s’allibera la façana per a la ventilació i la il·luminació de les habitacions.

El caràcter híbrid original (meitat habitatge, meitat negoci) ha tornat a ressorgir.

Ubicació
Sant Feliu de Guíxols
Categoria
Rehabilitació
Any
2022
Autors
Construcció
CARLOS GARCÍA MACÍAS
Col·laboradors
EUGENIA BOADA RIBOT, YOEL PELAEZ DORADO I RUBEN MILENA SEGURA, DELINEANTS
Fotògraf
JOSEP MORATÓ