Gran Via 32

Obra seleccionada 2022

Situat sobre la traça de l’antiga muralla de la ciutat de Girona, avui resseguida per la Gran Via, l’edifici d’habitatges presta molta atenció i respecte a la presència contigua de la catalogada casa Sabater. En aquest context de valor patrimonial i arquitectònic, completat pel Banc d’Espanya i la plaça 1 d’octubre, el projecte construeix un teló de fons, en què la vibració i domesticitat del fet d’habitar conviuen amb la singularitat del seu entorn.
El projecte reconeix les diferents condicions de la façana est a la Gran Via i la façana sud mitgera amb la casa Sabater. Totes dues es resolen amb un mateix sistema de finestrons modulars de 30 cm —composició vertical necessària per normativa—, però cada una amb una materialitat diferent.
El plegament triangular de la xapa de la façana lateral i el modulat a 30 cm de tot el sistema envolupant contribueixen a fer que les dues façanes emmudeixin quan els finestrons es tanquen i, en canvi, mostren la vida interior quan s’obren.

Ubicació
Girona
Categoria
Arquitectura
Any
2022
Autors
Fotògraf
José Hevia