Simbiosi

Obra seleccionada 2022

L’encàrrec consisteix en la reforma i ampliació d’un habitatge per adaptar-lo a les necessitats dels nous residents, amb un programa funcional molt definit des de bon inici.
El projecte té la voluntat de posar en valor la construcció tradicional preexistent. Així, doncs, es reprodueix la forma volumètrica de l’edifici original, de planta quadrada i coberta a dues aigües amb el carener paral·lel al carrer, per generar una simbiosi entre el volum nou i el vell. L’accés a l’interior de l’habitatge es realitza des del jardí, en el vèrtex on el nou volum i el vell s’uneixen. Al seu interior, el rebedor enllaça la zona d’habitacions, banys i safareig, que ocupen l’espai interior de l’edifici original, amb la zona d’estar, menjador i cuina, que ocupen el nou volum. La intervenció modifica la relació preexistent entre l’habitatge, el carrer i el jardí, convertint aquest darrer en un element de transició entre públic i privat i de contacte directe amb l’habitatge, com a extensió del seu interior.

Ubicació
Olot
Categoria
Rehabilitació
Any
2022
Autors
Construcció
ALFONSO DEL CID
Col·laboradors
SERGI JIMÉNEZ BOADA , ARQUITECTURA. DANIEL CASTANYER MONTEIS, APARELLADOR
Fotògraf
Marc Torra