Arrels. Casa Motjer de Girona

Obra premiada 2015

En el context de la 59a edició de Temps de Flors, es realitza una intervenció a la casa Motjer. El muntatge consisteix a crear un prat de petites flors que mostren les arrels. Les flors es representen mitjançant 62.500 brides blanques translúcides pintades de diversos colors per crear un camp floral de primavera. El terra es reprodueix amb una tela mosquitera negre, que realça el color de les brides i permet mostrar la part oculta de les flors, les seves arrels. Dos miralls multipliquen l’espai i uns punts de llum ens acompanyen durant el passeig per aquest prat de primavera.

Promotor
Ajuntament de Girona
Fotògraf
Xavier Moliner Milhau