Banc revisited… Què és un banc?

Obra finalista 2010

Un lloc on llegir… un espai de relaxació i contemplació… una plataforma on dormir… un moment per recordar… un racó on socialitzar-se… i un llarg etcètera…

El projecte s’inicià amb la recuperació durant un any de material de rebuig procedent de la indústria de la construcció: palets de fusta, xapes perforades, perfils metàl·lics, platines sobrants, etc. Aquest material es va manipular per poder ser reutilitzat: neteja, extracció de claus, polit de cantells, etc. I després s’emmagatzemà a l’espera de donar-li un nou ús. Passat un temps va començar la fase de disseny i construcció, que de forma no massa ortodoxa partia d’un material ja existent i limitat. El que es va concebre fou, doncs, la materialització d’un gran banc, gairebé com un exercici de canvi d’escala i alhora una reinterpretació del que representa. Així, doncs, es projecta una plataforma de fusta on es pretén reunir de forma simultània allò que podem associar a un banc. L’element és capaç de ser transportat plegant la “vela” i per mitjà de rodes, esdevenint un espai de contemplació i relaxació en el bullici de les ciutats, a l’interior d’un parc, prop d’un passeig marítim o bé simplement al jardí de casa.

Un cub de fusta es va obrint per deixar pas al paisatge i perdre la matèria en el seu recorregut. Així com l’element esdevé un procés, la seva vivència també, des d’un àmbit més reclòs a un de completament obert.

Ubicació
Sota Puig Rodón. Rupià
Categoria
Espais exteriors
Any
2010
Autors
Promotor
Alvar Llauradó Olivella
Construcció
Alvar Llauradó Olivella
Fotògraf
Jordi Serra Auquer