Biblioteca pública de Roses

Obra seleccionada 2003

Un volum abstracte i cec de pautada pell metàl·lica reconeix I'existència de l'edifici de les

velles escoles que ha estat substituït per la biblioteca nova.

L'estructura del contenidor s'allibera de tots els pilars interiors i l'absència de finestres

aporta la major superfície possible per a les prestatgeries, al mateix temps que garanteix

l'entrada de llum natural des dels patis de planta baixa i els lluernaris de la coberta.

En un interior diàfan s'escampen amb llibertat les peces del mobiliari en el qual l'escala-

objecte connecta els dos nivells i l'ascensor panoràmic concentra l'activitat del buit sobre

l'espai d'accés.

La gran perforació de la façana de la planta baixa ens assenyala l'entrada que nosaltres

canalitzem a través del cub de fusta entregirat sobre la vorera.

De nit, els finestrals apareixeran com aparadors publicitaris del nou edifici.

Ubicació
C/ Girona, 25-30. Roses
Categoria
Equipaments
Any
2003
Autors
Promotor
Ajuntament de Roses