Biblioteca pública

Obra seleccionada 2002

La instal·lació de la Biblioteca a l'edifici de "La Cooperativa" ha de tenir com a primer objectiu la consolidació i restauració definitives de l'obra de l'arquitecte Rafel Masó. De l'arquitectura: aprofitem l'accés principal des del carrer Sant Martí i destinem com a sortida d'emergència la del carrer de les Botines.

Restaurem el vestíbul original i recuperem els arrambadors ceràmics. Exteriorment allarguem la nau de "La Cooperativa" fins al nou pas, cap al pati d'illa. A façana i també per protegir del soroll del carrer, el tractament mes neutre possible, formalment "muda" i cromàticament "silenciosa" i dos grans forats, un a la planta alta, que assenyalarà la junta dels dos edificis i l'altra a nivell de carrer, que donarà accés al pati d'illa. Les cobertes es resolen com un tot unitari, seguint les pautes geomètriques que defineix l'edifici d'en Masó.

A l'interior es manté l'alçada original de la sala i se li dona continuïtat a través de l'ampliació, amb un tractament d'espai unitari i continu, que s'obra exageradament amb una gran vidriera cap al pati.

Del pati d'illa: l'anàlisi del programa i la realitat del solar ens ha portat ha optar per tractar el pati com un element a l'exterior de la biblioteca. Hem procurat situar totes les peces aprofitant els reclaus que la desigual configuració de les mitgeres ens deixava. Dels materials: la façana exterior de l'ampliació serà un mur cec i una barrera de so tancat al soroll exterior del carrer. El seu tractament amb totxo de color gris lligarà amb el tractament de l'arrebossat granellut I rugós de l'edifici d'en Masó.

La façana que dona al pati d'illa serà una gran vidriera que deixarà entrar la llum de nord i permetrà gaudir d'una relaxada visió del jardí.

Ubicació
C/ Sant Martí, 18. Palafrugell
Categoria
Equipaments
Any
2002
Autors
Promotor
Ajuntament de Palafrugell