Bodega Terra Remota – Premi de la Cultura

Obra finalista 2010

L’emplaçament del celler respon a diferents factors. Havia d’estar a prop de les vinyes i de les dues edificacions existents (la casa del guarda i un magatzem). S’havia de tenir en compte l’aprofitament de la gravetat en el procés d’elaboració del vi. I hi havia la intenció d’aprofitar les millors condicions naturals del lloc. El celler es planteja com una sèrie d’espais lineals, semisoterrats i connectats pels extrems, que es posicionen de manera esglaonada a un vessant orientat a nord. El soterrament parcial de les caves, l’orientació del vessant i l’enjardinament de les cobertes eviten l’assolellament directe i minimitzen la instal·lació de clima.

El cos superior recull la recepció del raïm i conté la cava de vinificació. Situat 4 metres per sota, el cos del mig correspon a la cava d’emmagatzematge i embotellament; i enllaça amb la cava de les bótes, encara un metre més avall. Finalment, al cos inferior s’hi troben els magatzems i l’espai de recepció, on hi ha un petit passadís que condueix a la sala de tast ubicada al costat de les bótes. La disposició longitudinal del conjunt permet formar les rampes d’accés amb el pendent adequat i expressa tot el procés que té lloc al celler: el recorregut dels tractors carregats de caixes, l’entrada del raïm als dipòsits de la cava superior, el descens del most pels diferents espais i el magatzematge del producte final. El desdoblament dels murs del nord minimitza l’impacte exterior de les caves (de 8 metres d’alçada), permet crear àmbits de gir per als tractors i possibilita que el paviment d’accés de cada nau tingui continuïtat amb la coberta de terra de la nau inferior. Els murs del celler configuren també feixes de camp que d’alguna manera desdibuixen el concepte d’edifici.

Pel que fa als materials, el formigó caracteritza moltes de les superfícies del celler, acabat amb un tractament protector amb pigments als murs exteriors, polit als paviments interiors o texturat als paviments exteriors. Les escales i la perfileria interior són d’acer inoxidable, mentre que les portes i les comportes exteriors són d’acer Corten. La fusteria és de roure acabat a l’oli, hi ha algun revestiment de suro aglomerat i el cel ras de recepció és de fibra de vidre acabada en color negre.

Les úniques obertures plantejades al sud són les comportes de ventilació superior, necessàries en el procés de vinificació. A les façanes cara nord es permeten, en canvi, algunes finestres fixes que miren cap a les vinyes.

Ubicació
Paratge Els Tallats. Sant Climent Sescebes
Categoria
Equipaments
Any
2010
Autors
Promotor
Explorústic Empordà SL
Construcció
And SA
Fotògraf
Lluís Casals