Camí amb piscina

Menció especial 2006

La intervenció es situa a la plana de l´Empordà, amb la seva vasta extensió de camps agricoles amb les agrupacions de vegetació que defineixen el territòri.

Un plà horitzontal d´aigua es situa en el paisatge.

Aquest plà es trava al terreny mitjançant un camí que conecta les diferents cotes del solar.

El seu traçat ens recorda la imatge dels camins de terra, els meandres dels rius que amb les seves formes lliures es contraposen a la rigidesa geomètrica dels camps.

Convertir aquest camí en un volum per a crear un objecte arquitectònic autònom insertat en el paisatge construit de formigó com a unic material possible, per la seva abstracció i maleabilitat.

Ubicació
C/ Vilanova - 17800. Jafre
Categoria
Espais exteriors
Any
2006
Autors
Promotor
Joan Descals - Rosa Martín