Can Cueta, reforma i ampliació habitatge unifamiliar entre mitgeres

Obra candidata 2020

Ubicació
C/ Ajuntament núm.4. Llanars
Categoria
Arquitectura
Any
2020
Autors
Promotor
Josep Carrera Colom
Construcció
Joan Guillaumes Parramon
Col·laboradors
Josep Carrera Colom (arquitecte en cap projecte, redacció documentació fase projecte, supervisió en fase obra)
Fotògraf
Adrià Goula Photo