Can Sau

Obra premiada 2020

Els enderrocs es repeteixen al barri vell d’Olot. Diferents motius i els mateixos resultats: abandó, pèrdua d’urbanitat, desfiguració del carrer, destrucció del patrimoni. La meitat de can Sau, tangent al santuari del Tura, estava afectada per l’alineació del vial. El resultat és un solar buit i edificable. Cap gestió a la vista.

Davant la sol•licitud d’un projecte de paviment i un contracte en curs per a un envà pluvial de planxa, es replanteja l’encàrrec. És urgent destinar els recursos a la mitgera per garantir l’estanqueïtat. I, sobretot, per dotar d’urbanitat l’espai.

Amb maó calat es construeix una escenografia d’urgència, que completa el que insinuen els contraforts, deixant veure al fons les empremtes de la mitgera. Tres voltes i quatre nínxols configuren una estructura inacabada i porosa, apropiable. Un artista visual hi intervé a posteriori remetent a la història del barri.

L’església, confinada entre carrers estrets, guanya un espai públic lateral, presidit per la porta romànica.

Ubicació
Carrer Proa- Carrer Valls Nous. Olot
Categoria
Paisatges
Any
2020
Autors
Promotor
Ajuntament d'Olot
Construcció
CONSTRUO
Col·laboradors
Xevi Rodeja, arquitecte; Clàudia Calvet, arquitecta
Fotògraf
José Hevia