Casa 1510

Obra seleccionada 2019

L’arquitectura de l’edifici s’explica a partir d’un volum principal que es situa en relació a les vistes, i que protegeix del vent del nord el pati que es crea a la part posterior. Aquest volum principal es relaciona amb altres volums petris, ja sigui entès com un sòcol (planta d’habitacions) o bé com un volum que s’hi macla (volum d’accés i habitació de planta primera). D’aquesta manera l’habitatge es configura en forma de L, tancant-se a veïns i a vents predominants, i obrint-se a vistes i a l’assolellament.

L’estètica ve definida pel predomini del volum principal (zona de dia de planta primera), de formigó i vidre. La resta de parts edificades, s’entenen sorgides del terreny, i per tant s’hi relacionen amb el material que les defineix, de pedra vista. Per la part sud, el pati queda definit per la piscina, i per la part oest, pel mateix mur que conforma la planta baixa, que es prolonga fins a donar acabament al conjunt.

Ubicació
C. Punta d'es mut, 20. Begur
Categoria
Arquitectura
Any
2019
Autors
Promotor
Richard Greenberg
Col·laboradors
Jordi Vilà, arquitecte tècnic i GMK, estructura
Fotògraf
Adrià Goula