Casa 1701 – Premi de l’Opinió

Obra seleccionada 2020

PREMI DE L’OPINIÓ

L’edifici es defineix a partir d’una trama estructural que organitza els espais i les diferents parts del programa, així com la façana mateixa.

Les peces principals de l’habitatge es concentren a la planta primera i deixen la planta baixa per a l’accés i com a espai polivalent. A la planta primera, l’habitatge s’organitza repartit en tres franges: a les dues laterals, opaques i enteses com a murs contenidors d’ús, s’hi ubiquen les parts de servei i privades, mentre que la franja central s’entén com un espai lliure, que es projecta cap a l’exterior.
La planta baixa conté l’entrada principal, l’escala d’accés, serveis i dos grans porxos. El primer, d’entrada i aparcament, i el segon, entès com un espai més de la casa, és una altra sala d’estar menjador polivalent en relació amb el jardí i la piscina.

La materialitat de l’edifici es redueix a l’ús del formigó com a element expressiu del sistema constructiu. Formigó vist en estructura i fàbrica de formigó en façanes, les quals entren també a l’interior.

Ubicació
Josep Irla, 6. Vilablareix
Categoria
Arquitectura
Any
2020
Autors
Construcció
Construccions Josep Alsina, S.L.
Col·laboradors
Ramon Guerrero Benítez i Jordi Vilà Salvà - Arquitectes tècnics
Fotògraf
Filippo Poli